Asociatia Romana pentru Studiul Durerii

CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA RETELEI INTEGRATE NATIONALE DE CENTRE DE TERAPIA DURERII ACUTE PENTRU OPTIMIZAREA ANALGEZIEI POSTOPERATORII AUTOADMINISTRATE DE PACIENT PRIN APLICAREA DE PROTOCOALE


Pentru introducere fise de urmarire: http://www.arsd.ro/analgezie/


PREZENTARE GENERALA


Proiectul abordeaza o tema de mare actualitate pe plan international incadrandu-se in cele 10 obiective prioritare promovate de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Exista o recunoastere universala a faptului ca tratamentul inadecvat al durerii acute/postoperatorii continua sa fie o problema clinica prin consecintele fiziologice, psihologice, etice si financiare in termenii unei vindecari intarziate, suferinta pacientului, complicatii postoperatorii cu cresterea morbiditatii.

Acest proiect doreste scaderea acestor riscuri prin realizarea unei standardizari a tratamentului durerii acute postoperatorii si durerii la nastere, stabilirea unor practici clinice prin protocoale armonizate cu reglementarile Uniunii Europene si un feedback sistematic al performantelor. Aceste masuri au fost dovedite ca imbunatatind calitatea terapiei durerii si vor fi obiectivate in cadrul proiectului nostru prin ameliorerea rezultatelor clinice obtinute in loturile de studiu fata de indicii obtinuti in lotul de screening ce reflecta nivelul actual.

Cercetarile propuse in cadrul prezentului proiect urmaresc implementarea unei retele de centre de servicii de terapia durerii acute in Romania si aplicarea metodelor tehnologice moderne de tratament, deficitare momentan.Tehnicile de infuzie controlata si autoadministrata de pacient prin pompe programabile ce vor fi folosite in loturile de studiu ale cercetarii noastre fac obiectul multor studii internationale din ultimii ani. In cadrul acestui proiect, membrii consortiului dispun de competenta necesara rezolvarii obiectivelor acestui proiect, avand potential uman si baze de cercetare proprii.

In finalul acestui proiect vor fi editate protocoalele de analgezie postoperatorie in functie de tipul patologiei chirurgicale, protocoale de analgezie postoperatopie intravenoasa, epidurala, plexala continua si analgezie la nastere si Ghidul de terapia durerii acute. Diseminarea rezultatului proiectului se realizeaza prin crearea unui site web, editarea de articole si CD-ROM pentru difuzarea in seminarii, conferinte si congrese.

In cadrul cercetarii noastre ne propunem initial efectuerea unui screening la nivelul centrelor partenere in care vor fi selectati bolnavi chirurgicali functie de tipul patologiei chirugicale si de bolile asociate dupa un protocol stabilit anterior (criterii de includere). Specialitatile chirurgicale in cadrul carora vom studia terapia durerii postoperatorii sunt: chirurgie abdominala, neurochirurgie, ortopedie si traumatologie, chirurgie toracica, chirurgie plastica si reconstructiva, obstetrica, transplantul hepatic si renal. Tipul si modul de analgezie folosit in fiecare centru va fi cel utilizat in mod curent de clinicile respective iar rezultatele vor fi culese pe formularele unice de apreciere a calitatii managementului durerii acute , apoi centralizate si analizate in baza de date. Scopul acestei etape este stabilirea nivelului actual al calitatii managementului terapiei durerii acute la noi in tara.

Efectuarea studiului propriu zis prin aplicarea unor noi norme si metode moderne de analgezie in durerea acuta se va derula simultan, pe o perioada de 15 luni (in prima faza 12 luni pentru evaluarea protocoalelor de analgezie si revizuirea lor la sfarsitul perioadei; vom continua inca 3 luni cu aplicarea acestora, pentru validarea finala).


OBIECTIVE


Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei retele integrate destinate optimizarii analgeziei postoperatorii controlate de pacient cu ajutorul sistemelor inteligente de dispersie controlata de substante analgetice, pe baza unor protocoale clinice elaborate, armonizate cu recomandarile Uniunii Europene.

Pentru realizarea acestui obiectiv principal este necesara derularea urmatoarelor activitati:

Creerea unei retele de terapia durerii acute pentru elaborarea metodelor de selectare a pacientilor, a loturilor de studiu propriu-zise, efectuarea studiului si elaborarea protocoalelor de analgezie ce vor fi ulterior aplicate. Elaborarea unor formulare de apreciere a calitatii managementului terapiei durerii acute urmarind parametrii de evaluare a analgeziei functie de tipul patologiei chirurgicale: chirurgie abdominala, toracica, ortopedica, trauma, obstetrica si ginecologie, neurochirurgie, chirurgie plastica si reconstructiva, transplant hepatic, renal. Parametrii de evaluare a analgeziei urmariti sunt: scale de durere, scoruri de sedare, impresia generala a pacientilor referitoare la calitatea analgeziei si a vietii in postoperator imediat, impresia generala a cadrelor medicale(medici, asistenti) referitoare la calitatea analgeziei postoperatorii a pacientilor, monitorizarea parametrilor clinici ai pacientilor, reactiile adverse, incidente si accidente posibile,scaderea riscului complicatiilor postoperatorii.

Efectuarea unui screening pentru analiza metodelor actuale folosite in tratamentul durerii acute si a analgeziei obtinute prin aplicarea acestora.

Elaborarea protocoalelor de analgezie postoperatorie si a analgeziei la nastere, plecand de la informarea si educarea pacientului si trecand la modul de administrare efectiva a substantelor analgetice; acestea vor fi administrate pe cale parenterala, epidurala si la nivelul blocurilor de nervi periferici, atat in regim continuu cat si dupa un program ce permite si autoadministrarea de catre pacient cu ajutorul pompelor inteligente programabile; educarea personalului medical din centrele de studiu cu privire la rolul medicului si al asistentei medicale in optimizarea analgeziei postoperatorii.

Dezvoltarea de terapii inovatoare prin pompe inteligente de dispersie controlata de catre pacient a substantelor analgezice.

Validarea, revizuirea si elaborarea finala a protocoalelor de analgezie postoperatorie pe tipuri de patologie chirurgicala, protocoale de analgezie postoperatorie intravenoasa, epidurala, plexala continua si analgezie la nastere si a Ghidului de terapia durerii acute; implementarea noilor metode de management a terapiei durerii acute prin intermediul retelei create. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor prin mese rotunde, intalniri de lucru, simpozioane si congrese, elaborarea si publicarea unui ghid de terapie a durerii acute (proiect comun ARSD si SRATI- Societatea Româna de Anestezie Terapie Intensiva), publicarea protocoalelor de management al durerii acute rezultate în urma acestui consens, publicarea de brosuri si pliante de educatie a pacientului în acest domeniu. Informatiile pentru medici, asistente medicale si pacienti vor fi disponibile si pe site-ul web al proiectului; se preconizeaza si forumuri de discutie medic-pacient si intre pacienti.


PARTENERI


Conducatorul de proiect (CO-P1) - Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti reprezentata de Sef lucr. Dr. Elena Copaciu, director proiect

Partenerul P2 - Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures, reprezentata de Prof. Dr. Sanda Copotoiu

Partenerul P3 -Institutul Clinic Fundeni, reprezentat de Prof. Dr. Dan Tulbure

Partenerul P4 -Spitalul Universitar de Urgenta Elias, reprezentat de Dr. M. Popescu

Partenerul P5 - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, reprezentat de Cercetator Stiitific Dr. Elena Ursache

Partenerul P6 – Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Mecanica Fina, reprezentat de Dr. Ing. Stanca Comsa


PLANIFICARE


Etapa 1: Analize, metode, tehnici conceptuale, documentare, achizitie echipament

Activitati:

1.1: Studii si analize privind stadiul actual al cercetarilor pe plan mondial si al tendintelor de dezvoltare prin colaborarea cu Asociatia Romana pentru Studiul Durerii (ARSD). Trecerea in revista a literaturii sub forma de articole si documente interne.

1.2: Elaborarea formularelor necesare colectarii datelor atat pentru etapa de screening cat si pentru etapa de studiu propriu zis al analgeziei postoperatorii cu ajutorul pompelor inteligente precum si elaborarea protocolului de studiu.

1.3: Instructiuni si proceduri de utilizare a tehnicilor de analgezie folosind pompele PCA si PCEA, modul de lucru cu pompele, incidente, accidente, modalitati de prevenire, tratament a acestora.

1.4: Stabilirea criteriilor de includere si excludere, precum si a modalitatilor practice de recrutare a subiectilor.

1.5: Identificarea si achizitionarea literaturii necesare proiectului, abonarea la reviste relevante; achizitionarea echipamentului necesar realizarii proiectului (Pentru P3: 6 pompe pentru PCA, 4 pompe pentru PCEA, perfusor FM cu PCA, Easy Pump PCEA, 6 monitoare, 2 pulsoximetre mobile, truse de catetere epidurale si catetere pentru plexuri nervoase).

1.6: Diseminarea rezultatelor, elaborare model pagina Web pentru promovarea proiectului.

Etapa 2 : Inrolarea pacientilor si colectarea datelor lotului martor; elaborare specificatie baza de date

Activitati:

2.1: Efectuarea unui screening la nivelul tuturor centrelor si creerea unei imagini exacte a modului de management actual al durerii acute postoperatorii. Colectarea de formulare de analgezie postoperatorie completate.

2.2: Centralizarea datelor obtinute; analiza preliminara a datelor.

2.3: Elaborarea protocoalelor de lucru pe tipuri de analgezie si substante sau amestecuri de substante folosite.

2.4: Educarea personalului medical din centrele de studiu cu privire la rolul medicului si al asistentei medicale in optimizarea analgeziei postoperatorii.

2.5: Pregatirea etapei urmatoare prin instruirea personalului medical in aplicarea metodelor de analgezie.

Etapa 3 : Inrolarea pacientilor in loturile de studiu, colectarea datelor si prelucrarea lor, realizarea bazei de date:

Activitati:

3.1. Inrolarea unui numar statistic reprezentativ de pacienti in loturi de studiu, in functie de tipul patologiei chirurgicale.

3.2: Efectuarea unui studiu statistic prospectiv (ce se va derula pe o perioada de 12 luni calendarstice ) privind eficacitatea analgeziei postoperatorii autoadministrate de pacient cu pompe PCA, PCEA si pompe pentru anagezie continua de plexuri nervoase.

3.3: Colectarea formularelor de analgezie completate.

3.4: Analiza datelor obtinute cu evaluarea rezultatelor la sfarsitul acestei etape ( rezultate preliminare pentru prima jumatate a perioadei de studiu).

3.5: Constituirea bazei de date, implementarea si demonstrarea functionalitatii sistemului informatic.

Etapa 4 : Continuarea inrolarii de pacienti in cadrul studiului prospectiv (a doua jumatate a perioadei), colectarea, prelucrarea si integrarea datelor cu finalizarea bazei de date

Activitati:

4.1: Continuarea inrolarii de pacienti in studiu dupa criteriile anterior folosite.

4.2: Colectarea, formularelor de analgezie completate.

4.3: Analizarea si integarea in baza de date constituita.

4.4: Reevaluarea protocoalelor de analgezie folosite in studiu pe perioada de 12 luni.

4.5: Revizuirea protocoalelor de analgezie, protocoale ce vor fi aplicate in aceasta forma in etapa ulterioara.

Etapa 5 : Analiza, prelucrare si interpretare date; validarea finala a protocoalelor si diseminarea pe scara larga a informatiilor pentru optimizarea analgeziei postoperatorii

Activitati:

5.1: Aplicarea protocoalelor revizuite.

5.2: Analiza finala a rezultatelor obtinute din intregul studiu.

5.3: Validarea finala a protocoalelor cu elaborarea de:

Ghid de terapia durerii acute.

Protocoale de analgezie postoperatorie pe tipuri de patologie chirurgicala.

Protocoale de analgezie postoperatorie intravenoasa, epidurala, plexala continua si analgezie la nastere.

5.4: Diseminarea la nivel national a rezultatelor proiectului; organizarea unui simpozion cu participare internationala.


IMPACTUL PROIECTULUI PRO-PAIN CONTROL


Realizarea acestui proiect de cercetare de mare complexitate conduce la atingerea obiectivelor socio-economice privind cresterea capacitatii unitatilor spitalicesti de a se adapta la amploarea si rapiditatea schimbarilor care se produc pe plan mondial in acest domeniu, prin: realizarea unor servicii moderne, care sa conduca la îmbunatatirea conditiilor de viata, privind mediul si sanatatea, cu efecte in relansarea sistemului; cresterea nivelului tehnic si calitativ al serviciilor acordate; aplicarea standardelor de calitate si de mediu la nivel european.

Proiectul va acoperi integral gama de activitati necesare realizarii serviciilor medicale de terapie intensiva si va urmari indeplinirea cerintelor de performanta si calitate impuse pe toata durata de viata a acestora.

Reusita procesului de libera circulatie a informatiilor in domeniul aparaturii de terapie intensiva este conditionata de atingerea obiectivelor socio-economice concrete privind cresterea capacitatii si adaptarea unitatilor din acest sector de activitate la amploarea si rapiditatea schimbarilor care se produc în economia mondiala, respectiv:

In plan relational prin: cresterea capacitatii diferitelor unitati sanitare de a face fata presiunilor concurentiale, concomitent cu extinderea si diversificarea comunicarii si a interdependentei dintre medic, firmele producatoare de ATI si pacient, in scopul ameliorarii relatiei furnizor – beneficiar de sanatate; crearea unui sistem de informare integrat pentru cetateni; realizarea, in contextul unei societati moderne, a unei legaturi directe medic - pacient, care sa permita o accesibilitate mai mare la servicii de calitate; cresterea adresabilitatii pacientilor; adaptarea activitatilor sectiilor de terapie intenziva din spitale la cerintele si exigentele pacientului si ale pietei; eficientizarea utilizarii resurselor de catre unitatile sanitare.

In plan operational prin: realizarea campaniilor de educatie publica pe prevenirea si tratamentul afectiunilor pacientilor; obtinerea consensului national asupra strategiilor de tratament in sectiile de terapie intensiva; cresterea eficientei serviciilor de sanatate; valorificarea experientei acumulate de specialistii din acest domeniu; reducerea costurilor legate de tratamentele pacientilor.

Totodata proiectul va contribui la consolidarea parteneriatului existent intre centrele de cercetare din cadrul institutiilor sanitare de invatamant superior , spitalelor si clinicilor din reteaua sanitara interna si institutelor nationale de cercetare, parteneriat care va conduce la realizarea obiectivelor proiectului.

Beneficiarii acestui proiect sunt toate partile interesate si anume: pacientii, ultimii utilizatori ai rezultatelor proiectului; unitatile spitalicesti din tara; personalul autorizat din unitatile spitalicesti si specialistii din centrele de cercetare; societatea.